Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1 (aktualizacja na 15. 01. 2021 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
SW-1 .pdf 0.10MB
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1Z (bez zmian)
SW-1Z.pdf 0.08MB

Zmiany wprowadzone w zaktualizowanym wzorze wniosku o świadczenie wychowawcze SW-1(aktualizacja na 15.01.2021 r.) mają charakter przede wszystkim niemerytoryczny, tj. są to zmiany głównie redakcyjne. Oznacza to, że druki wniosków według dotychczasowego wzoru, będące w zasobach gmin, wciąż mogą być wykorzystywane do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na bieżący , a także na okres świadczeniowy 2021/2022.