Przypominamy, że tylko do dnia 31.01.2023 istnieje możliwość wnioskowania o dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo i wynosi odpowiednio:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5 MWh oraz
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh.

Nowy wzór wniosku 

RODO