Ośrodek Pomocy Społecznej Wronki informuje, że na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022. poz. 1 z późn. zm.) w związku z art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) przedłuża się termin wstrzymania przyjmowania wniosków na dodatek energetyczny do 31.12.2023 r.