Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:
-prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
-składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
-składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc;

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

  • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  • Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).