Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 573) lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o naborze oraz program wraz ze wszystkimi załącznikami można uzyskać stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 672540044 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zawiązku z krótkim terminem składania przez gminę wniosku na środki finansowe w ramach Programu do wojewody prosimy o zgłoszenia, najpóźniej do 04.11.2022r..

 

 

opiekawytch

 

Program  „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach informuje o złożeniu wniosku na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację dla opiekunów.

Program  „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest  nieodpłatny.

Warunkiem skorzystania przez dziecko z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego Koordynatora przyjmującego zgłoszenie prosimy o kontakt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach, ul. Powstańców Wlkp. 23).

Osoby zainteresowane Programem, Wlkp. 23, 64-510 Wronki ,od poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.