Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizacje programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację dla opiekunów.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest nieodpłatny.

Warunkiem skorzystania przez dziecko z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu osobistego Koordynatora przyjmującego zgłoszenie prosimy o kontakt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach, ul. Powstańców Wlkp. 23).