Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę.
W ramach programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.


Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 lipca 2019r. i zakończy się 31 maja 2021r.
Od 1 czerwca 2021r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, na który będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawczego  i będzie trwał do 31 maja 2022r.            
Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy  rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  jest złożenie nowego wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.  można składać od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną – osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa i wypłata tego świadczenia następuje do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli wniosek jest złożony od 1 do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa i wypłata tego świadczenia następuje do 31 lipca 2021 r. Jeżeli wniosek jest złożony od 1 do 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa i wypłata tego świadczenia następuje do 31 sierpnia 2021 r. Wniosek złożony od 1 do 31 lipca 2021 r.- ustalenie prawa i wypłata tego świadczenia następuje do 30 września 2021 r. Wniosek złożony od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - ustalenie prawa i wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października 2021 r.


Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:
-za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
-ePUAP
-przez bankowość elektroniczną,
-portal PUE ZUS.