18.07.22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

08.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

23.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

09.05.22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

05.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

19.04.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

07.04.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

23.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

14.02.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

04.02.22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

17.01.2022

1. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

2. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

3. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

4. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

5. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

13.01.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.12.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

23.12.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ

13.12.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we WronkachZałącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)
dotyczące świadczenia usługi cateringowej dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Dla Osób Starszych

 

 

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty