08.05.2024r.

 54. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
53. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
52. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

17.04.2024

51. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
49. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
48. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
46. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
45. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
43. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
42. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
41. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
39. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05.04.2024r.

 51.ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
50. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
49. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
48. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
47. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
46. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
45. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
44. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
43. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
42. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
41. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
40. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
39. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
38. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

29.03.2024

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

27.03.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

21.03.2024

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20.03.2024

1.ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
2. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
3. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

04.03.2024

1.ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
2. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
3. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
4. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
5. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
6. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
7. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
8. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
9. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
10. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
11. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
12. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
13. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

14.02.2024

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

13.02.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 31.01.2024

1 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

2 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

3 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

4 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

5 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

6 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

7 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

8 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

9 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

10 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

11 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

12 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

13 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

14 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

15 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

16 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

17 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

18 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

19 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

15.11.2023
1 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)

14.11.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

06.11.2023

1 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

2 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych

03.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)
Catering dla uczestników Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych

27.10.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

11.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

10.10.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

21.09.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

12.09.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

01.09.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)

Zakup wraz z dostawą materiałów piśmiennych, biurowych i plastycznych dla
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach

11.05.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

28.04.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

24.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

20.04.2023

.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

14.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

20.03.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

24.02.2023

1.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

2.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

22.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

15.02.2023

1.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

2.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

3.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

4.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

14.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

13.02.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

07.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

07.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

01.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

27.01.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

27.01.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

25.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

12.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

11.01.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

03.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

03.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

02.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

29.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

29.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

28.12.2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Dostawa artykułów piśmiennych i biurowych

22.12.2022

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Catering

2.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz osób niepełnosprawnych

3.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Kompleksowe wyk. usług

22.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

15.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

14.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

13.12.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach

 

 09.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU) NR 2/2022 MGOPS.2410.2.2022

dotyczące kompleksowego wykonania następujących usług:

dostawę gotowych posiłków do szkół mieszczących się na terenie Miasta  i Gminy Wronki,

przewóz pracowników socjalnych po terenie gminy i miasta Wronki  i poza nim w celu przeprowadzania rozeznania środowisk i załatwiania spraw urzędowych związanych z pracą w terenie,

doręczanie decyzji petentom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach

09.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU) nr 1/2022  MGOPS.2410. 1.2022nr 1/2022  MGOPS.2410. 1.2022nr 1/2022  MGOPS.2410. 1.2022

dotyczące świadczenia usługi cateringowej dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Dla Osób Starszych

 

18.07.2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

08.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

23.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

09.05.22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

05.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

19.04.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

07.04.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

23.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

14.02.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

04.02.22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

17.01.2022

1. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

2. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

3. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

4. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

5. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

13.01.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.12.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

23.12.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ

13.12.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we WronkachZałącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)
dotyczące świadczenia usługi cateringowej dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Dla Osób Starszych

 

 

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty