Przypominamy, że tylko do dnia 31.01.2023 istnieje możliwość wnioskowania o dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo i wynosi odpowiednio:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5 MWh oraz
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh.

Nowy wzór wniosku 

RODO

Dzień dobry

Szanowni Państwo informuję, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacje na temat ogłoszenia zmian w programie dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/4488/

natomiast informacje na temat aktualnego naboru dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/

Informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o dodatku węglowym istnieje możliwość zweryfikowania wcześniej złożonych wniosków, na które dodatek nie został przyznany. Szczegółowych informacji udziela Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach.

Informujemy, że do dnia 30.11.2022  w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Wlkp. 23 we Wronkach można składać wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Podkategorie