Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadający 3 i więcej dzieci. KDR funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.


Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Przepisy prawne reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.