Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach bierze udział w programie Wspieraj Seniora

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wspierajseniora.pl