Informacja dotycząca żywności wydawanej przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc

Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus –

 Podprogram 2023

 

 

KTO   MOŻE  OTRZYMAĆ  POMOC  ŻYWNOŚCIOWĄ?

Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności, tj.  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza:

1 .823,60 zł dla osób samotnie gospodarujących *

1.410,00 zł dla osób w rodzinie (np. rodzina 2 osobowa  2x1.410 zł tj.  2.820,00 zł) **

 

ABY  OTRZYMAĆ POMOC  NALEŻY  zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach z dochodami netto za miesiąc poprzedzający datę zgłoszenia w celu zakwalifikowania i wypełnienia wniosku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.03.2024r.

 

*  osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

** rodzina -  osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie  zamieszkujące i gospodarujące