OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

W RAMACH CZĘŚCI 3 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

ORAZ O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2.

 

Więcej o programie i korzyściach z udziału w nim dowiesz się ze strony www.czystepowietrze.gov.pl

 

Część 3 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:

  • Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
  • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu,
  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż  6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach

z dnia   03-01-2022 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.

W dniu 7 stycznia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Sytuacja taka ma miejsce ze względu na święto 1 stycznia, przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE  Nr  8/2021

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach

z dnia   17-12-2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach

w dniu 24 grudnia 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Sytuacja taka ma miejsce ze względu na święto 25 grudnia, przypadające w sobotę.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.06.2021r. (Dz.U. z dnia 18.06.2021r., poz. 1092) wnioski na rządowy program „Dobry start” od 1 lipca 2021 należy składać tylko w formie elektronicznej poprzez

PUE ZUS, Bankowość Elektroniczną lub portal Empatia

Podkategorie